Khám phá xu hướng hành vi và kỳ vọng của khách hàng trong năm 2024

2024 được mong đợi là năm hồi phục kinh tế, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Các lĩnh vực của nền kinh tế như sản xuất, bán lẻ, bất động sản hay những lĩnh vực cốt lõi như Giáo dục, Dịch vụ Y tế, Dịch vụ tài chính sẽ có sự chuyển mình , thay đổi đáng kể. 

OMN1 Solution thân gửi đến Quý khách hàng và đối tác báo cáo “State of sales” được Salesforce thực hiện khảo sát  trên 11,000 người tiêu dùng và 3,300 doanh nghiệp đến từ 36 quốc gia Thông qua Báo cáo này chúng ta sẽ khám phá những số liệu và xu hướng quan trọng về: 

  • Xu hướng hành vi và kỳ vọng của khách hàng dưới tác động của nền kinh tế
  • Sự thay đổi của các công ty hàng đầu trong hành trình tiếp cận khách hàng và bán hàng 
  • Nhận định của khách hàng và thị trường đối với những đột phá công nghệ như Generative AI