OMN1 Solution - Success DCX Partner

Liên hệ
Các dự án thành công
11/10/2021
Giải pháp phòng tập 4.0 cho CITIGYM

Ngày 17/06/2020, tại Văn phòng của CITIGYM, đội dự án của CITIGYM và OMN1 SOLUTION đã phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án “Giải pháp phòng tập 4.0”. Giải pháp được xây dựng dựa trên Salesforce platform.

Các dự án thành công
11/10/2021
Salesforce CRM by Omn1Solution for YAMAHA Viet Nam

YMVN đã chọn Salesforce & Omn1 đồng hành trong việc cung cấp và xây dựng giải pháp CRM trên nền tảng Salesforce với định hướng tương lai là mở rộng cho hơn 500 đại lý xe nhỏ cũng như nhân rộng Salesforce platform cho giải pháp DMS.