OMN1 Solution - Success DCX Partner

Liên hệ
Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Connected Non-Profit for The New Success - SỐNG FOUNDATION (23/01/2021)

Qua sự kiện đồng hành cùng SỐNG FOUNDATION, Salesforce và OMN1 đã giúp đại diện các tổ chức phi lợi nhuận

Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Thành công trong hoạch định và giám sát vận hành doanh nghiệp với Salesforc

“Your business has questions. Your data has the answers.” Hệ thống báo cáo kiểm soát của Salesforce - Giải pháp CRM #1 thế giới, sẽ giúp cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu cần thiết để doanh nghiệp vận hành và phát triển mạnh mẽ.

Các sự kiện đã tổ chức
25/10/2021
Global Authentic Consultant Partner Trainee (Global ACP*) (September 18, 20

OMN1 Solution triển khai chương trình Global ACP* nhằm tìm kiếm và đào tạo một thế hệ các bạn trẻ giàu quyết tâm và khát vọng trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp thành công cho doanh nghiệp trên thị trường.