OMN1 Solution - Success DCX Partner

Liên hệ
Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Connected Non-Profit for The New Success - SỐNG FOUNDATION (23/01/2021)

Qua sự kiện đồng hành cùng SỐNG FOUNDATION, Salesforce và OMN1 đã giúp đại diện các tổ chức phi lợi nhuận

Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Understand Customer to Drive Business Growth (17/12/2020)

Workshop "Understand Customer to Drive Business Growth" đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp quan tâm đến trải nghiệm khách hàng.

Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Thành công trong hoạch định và giám sát vận hành doanh nghiệp với Salesforc

“Your business has questions. Your data has the answers.” Hệ thống báo cáo kiểm soát của Salesforce - Giải pháp CRM #1 thế giới, sẽ giúp cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu cần thiết để doanh nghiệp vận hành và phát triển mạnh mẽ.

Các sự kiện đã tổ chức
25/10/2021
Global Authentic Consultant Partner Trainee (Global ACP*) (September 18, 20

OMN1 Solution triển khai chương trình Global ACP* nhằm tìm kiếm và đào tạo một thế hệ các bạn trẻ giàu quyết tâm và khát vọng trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp thành công cho doanh nghiệp trên thị trường.

Các sự kiện đã tổ chức
25/10/2021
Giải pháp thành công cho các Tổ chức Giáo Dục (19/12/2019)

Sự kiện “Giải pháp thành công cho các Tổ chức Giáo Dục” của  OMN1 và Salesforce diễn ra thành công như mong đợi khi đã truyền tải được những thông tin hữu ích và cần thiết để từ đó giúp các Tổ chức Giáo Dục đưa ra các giải pháp thành công.

Các sự kiện đã tổ chức
25/10/2021
Hoạt động tình nguyện cho tổ chức Giáo dục Phi Chính Phủ ở Sapa

Chúng tôi tự hào về mô hình 1-1-1 của Salesforce khi được áp dụng vào chuyến đi tình nguyện giúp cải thiện mức sống và cơ sở giáo dục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa (Dao Đỏ)