Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Connected Non-Profit for The New Success - SỐNG FOUNDATION (23/01/2021)

Gói hỗ trợ MIỄN PHÍ 100% Salesforce dành cho các tổ chức NGO

Quỹ Sống là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được cuộc sống an toàn, ổn định và phát triển cộng đồng bền vững. 

Với sứ mệnh xây dựng “Con người bền vững, Cộng đồng bền vững, và Môi trường bền vững”, Quỹ Sống nhận ra được những khó khăn trong việc vận hành gây quỹ của mình nói riêng cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khác nói chung. 

Kết hợp cùng OMN1 Solution, ngày 23/01/2021 vừa qua tổ chức workshop “Connected Non-Profit for The New Success”. OMN1 giới thiệu cho các tổ chức NGO/ NPO gói giải pháp của Salesforce và OMN1 đáp ứng được nhu cầu, giải quyết được khó khăn hiện tại của các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam.

Mục tiêu đầu ra của dự án:

Giải pháp giúp NGO/NPO:

  • Quản lý Fundraising & chương trình tài trợ hiệu quả.

  • Quản lý và tương tác các mối quan hệ.

  • Tương tác nội bộ và vận hành xuyên suốt.

  • Các báo cáo phân tích theo thời gian thực.

Ghi nhận ý kiến từ đại diện các tổ chức phi lợi nhuận, OMN1 sẽ tiếp nối chuỗi sự kiện bằng các chủ đề chuyên sâu về giải pháp giúp các tổ chức triển khai và sử dụng hiệu quả Salesforce CRM.

Các sự kiện đã tổ chức
11/10/2021
Thành công trong hoạch định và giám sát vận hành doanh nghiệp với Salesforc

“Your business has questions. Your data has the answers.” Hệ thống báo cáo kiểm soát của Salesforce - Giải pháp CRM #1 thế giới, sẽ giúp cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu cần thiết để doanh nghiệp vận hành và phát triển mạnh mẽ.

Các sự kiện đã tổ chức
25/10/2021
Global Authentic Consultant Partner Trainee (Global ACP*) (September 18, 20

OMN1 Solution triển khai chương trình Global ACP* nhằm tìm kiếm và đào tạo một thế hệ các bạn trẻ giàu quyết tâm và khát vọng trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp thành công cho doanh nghiệp trên thị trường.