Blog
25/10/2021
Giải pháp thành công cho các Tổ chức Giáo Dục (19/12/2019)

Ngày nay, người học đến với nhà trường không chỉ vì bằng cấp, kiến thức hay kỹ năng. Kết nối giữa người học và nhà trường cũng không chỉ diễn ra trong hoạt động đào tạo mà còn là một chuỗi những trải nghiệm xuyên suốt từ marketing, tuyển sinh, đào tạo, dịch vụ sinh viên học viên, v.v... Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã và đang làm thay đổi bức tranh toàn diện của ngành Giáo Dục.

Thông qua sự kiện ngày 19/12/2019, OMN1 Solution và Salesforce mong muốn được chia sẻ với khách mời các mô hình thực tiễn đang được áp dụng thành công cho ngành Giáo dục ở trong và ngoài nước, giúp các tổ chức đào tạo mở rộng quy mô, tổ chức hoạt động hiệu quả, kết nối hoàn chỉnh trải nghiệm của người học.

Blog
11/10/2021
Understand Customer to Drive Business Growth (17/12/2020)

Workshop "Understand Customer to Drive Business Growth" đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp quan tâm đến trải nghiệm khách hàng.

Blog
25/10/2021
Hoạt động tình nguyện cho tổ chức Giáo dục Phi Chính Phủ ở Sapa

Chúng tôi tự hào về mô hình 1-1-1 của Salesforce khi được áp dụng vào chuyến đi tình nguyện giúp cải thiện mức sống và cơ sở giáo dục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa (Dao Đỏ)