Blog
25/10/2021
Hoạt động tình nguyện cho tổ chức Giáo dục Phi Chính Phủ ở Sapa

Chúng tôi tự hào về mô hình 1-1-1 của Salesforce khi được áp dụng vào chuyến đi tình nguyện giúp cải thiện mức sống và cơ sở giáo dục cho các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa (Dao Đỏ)

Blog
11/10/2021
Understand Customer to Drive Business Growth (17/12/2020)

Workshop "Understand Customer to Drive Business Growth" đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp quan tâm đến trải nghiệm khách hàng.

Blog
25/10/2021
Giải pháp thành công cho các Tổ chức Giáo Dục (19/12/2019)

Sự kiện “Giải pháp thành công cho các Tổ chức Giáo Dục” của  OMN1 và Salesforce diễn ra thành công như mong đợi khi đã truyền tải được những thông tin hữu ích và cần thiết để từ đó giúp các Tổ chức Giáo Dục đưa ra các giải pháp thành công.