OMN1 Solution - Success DCX Partner

Liên hệ
Bán lẻ
29/04/2022
Dữ liệu - chìa khóa mở ra trải nghiệm khách hàng dẫn đầu

Khai thác dữ liệu khách hàng như nhân khẩu học, sở thích, thói quen,... xuyên suốt mọi điểm chạm giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng và chính xác nhất về người đang chi trả cho các dịch vụ/ sản phẩm của công ty