OMN1 Solution - Success DCX Partner

Liên hệ
Dịch vụ và tiêu dùng
29/04/2022
Kỳ vọng về trải nghiệm trong ngành dịch vụ

Dịch vụ là ngành nghề có tầm ảnh hưởng lớn ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, xét trong cơ cấu nền kinh tế năm 2021, lĩnh vực dịch vụ chiếm 41% tổng GDP quốc nội. Tại các nền kinh tế phát triển hơn như Anh Quốc, con số này là 79%. Trước những con số khổng lồ này, rõ ràng kỳ vọng của khách hàng luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho doanh thu và mục tiêu kinh doanh của công ty.