Cơ hội nghề nghiệp tại OMN1 Solution
Chuyên viên phát triển giải pháp phần mềm
Toàn thời gian/Hồ Chí Minh
Quản lý dự án
Toàn thời gian/Hồ Chí Minh
Sale Assistant
Toàn thời gian/Hồ Chí Minh
Nhân viên kiểm thử phần mềm
Toàn thời gian/Hồ Chí Minh
Digital Marketing-Marketing Automation
Toàn thời gian/Hồ Chí Minh
Không gian làm việc tại OMN1

Chuyên nghiệp: Quy trình làm việc rõ ràng. Lấy yếu tố nhân lực làm trung tâm.

Thân thiện: Sự đoàn kết, giúp đỡ nhau tạo nên sức mạnh của tập thể.

Bình đẳng: Chế độ đãi ngộ công bằng và phúc lợi tốt giữa tất cả các nhân viên.

Năng động: Nơi tạo cơ hội cho bạn tự do phát triển năng lực và sức sáng tạo.

OMN1 Solution - Success DCX Partner

Chúng tôi là

OMN1 Solution

OMN1 Solution - Success DCX Partner

Ứng tuyển ngay