Duy Tân x OMN1: Khởi động giai đoạn 2 - Quản lý đối tác cung ứng - Vendor Management system

Duy Tân Recycling là công ty tái chế nhựa hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa tại Việt Nam và toàn cầu.

Duy Tan Recycling có nhà máy tái chế nhựa với công suất 100.000 tấn/năm, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để tái chế nhựa thành các sản phẩm nhựa mới có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Duy Tan Bia

Netzero, là trạng thái mà lượng khí thải carbon dioxide do hoạt động của con người và lượng khí thải này được loại bỏ khỏi khí quyển ở mức cân bằng trong một khoảng thời gian nhất định. Để đạt được netzero, cần phải cắt giảm lượng khí thải carbon dioxide từ các hoạt động của con người, chẳng hạn như sản xuất điện, giao thông và nông nghiệp. Đồng thời, cần phải tăng cường các hoạt động loại bỏ carbon dioxide khỏi khí quyển, chẳng hạn như trồng cây và sử dụng các công nghệ hấp thụ carbon.


Duy Tân Recycling là công ty tái chế nhựa hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2019 với mục tiêu góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa tại Việt Nam và toàn cầu.

Duy Tan Recycling có nhà máy tái chế nhựa với công suất 100.000 tấn/năm, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để tái chế nhựa thành các sản phẩm nhựa mới có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Với mục tiêu Netzero, Duy Tân Recycling đã không ngừng: 

  • Tăng cường thu gom và tái chế nhựa
  • Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo
  • Tăng cường hiệu quả năng lượng


Img 8960

Dự án Salesforce CRM for Duy Tân đã được vào vận hành giai đoạn 1 với phân hệ quản lý bán hàng. Sau khi đưa vào vận hành hệ thống, đội ngũ kinh doanh và lãnh đạo Duy Tân Recycling vô cùng hài lòng với giải pháp và đội ngũ triển khai của OMN1 Solution. 

Việc triển khai thành công giai đoạn 1, Duy Tân Recycling có một hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CRM) thống nhất, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cải thiện trải nghiệm khách hàng. Hơn hết là giá trị phân tích và hoạch định chiến lược thị trường.

Duy Tan 2

Với những giá trị mang lại của giai đoạn 1, Duy Tân đã tiếp tục lựa chọn OMN1 Solution triển khai giai đoạn 2 của dự án: Quản lý đối tác cung ứng - Vendor Management system. Đây là 1 hệ thống giúp quản lý thu mua đầu vào của quy trình tái chế, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị NetZero. 

Không chỉ là đơn vị triển khai mà OMN1 Solution còn là  đơn vị được lựa chọn cho hành trình phát triển bền vững của Duy Tân trên nền tảng Salesforce. Sự khởi động giai đoạn 2 của dự án đã đánh dấu 1 bước tiến trong mối quan hệ hợp tác chiến lược của Duy Tân cùng với OMN1 trong dài hạn.

Liên hệ