Tin tức

Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng của ngành dịch vụ tài chính, k...

CRM (Customer Relationship Management) và ERP (Enterprise Resource Planning) đều là những ...

Trong thị trường ngày càng cạnh tranh của ngành sản xuất (Manufacturing), việc tối ưu hóa ...

2023 đã được mong đợi là năm hồi phục kinh tế sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ nhiều ng...

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các doanh n...

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của thị trường và khách hàng, các hệ thống CRM đã ph...

Các sự kiện

Mới đây, Meta thông báo sẽ ngừng hoạt động nền tảng Workplace trong thời gian tới, kết thú...

Slack là nền tảng Digital Headquarters hàng đầu, giúp bạn tổ chức công việc, trao đổi thôn...

“PREPARE FOR THE NEXT 2024” là đêm tiệc hội tụ những nhà lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp...