Tin tức

Trong thời đại mà dữ liệu trở thành "vàng” mới, việc sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả là ...

Trong năm 2024, các xu hướng chính trong ngành tài chính được dự báo là sự phát triển của ...

Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) là một phần quan trọng của ngành dịch vụ tài chính. Ứ...

CRM (Customer Relationship Management) và ERP (Enterprise Resource Planning) đều là những ...

Trong thị trường ngày càng cạnh tranh của ngành sản xuất (Manufacturing), việc tối ưu hóa ...

Trong thời đại số hoá ngày nay, việc quản lý bán hàng không chỉ là vấn đề của các doanh ng...

Các sự kiện

Mới đây, Meta thông báo sẽ ngừng hoạt động nền tảng Workplace trong thời gian tới, kết thú...

Trong làn sóng đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp phải đối mặt với vô số quyết định chiến ...

Slack là nền tảng Digital Headquarters hàng đầu, giúp bạn tổ chức công việc, trao đổi thôn...